מתי מתחילים תשדירי הבחירות?

שסניק

New member
מתי מתחילים תשדירי הבחירות?

מישהו יודע מתי? באיזו שעה זה ישודר ברדיו? כמה זמן זה ימשך? מקווה שמישהו יביא כתבה בנושא, תודה!
 

מסתקרן

New member
הנה הפרטים:

הודעה לעיתונות מטעם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת זמני השידור של תעמולת הבחירות לכנסת ה-17 בטלוויזיה וברדיו 7/2/2006 במצורף החלטת יושבת-ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופטת בית המשפט העליון דורית ביניש בנושא זמני השידור של תעמולת הבחירות לכנסת ה-17 בטלוויזיה וברדיו, ובנושאים הנלווים. החלטה בנושא זמני השידור של תעמולת הבחירות בטלויזיה וברדיו בבחירות לכנסת ה-17 ובנושאים נילווים מתוקף סמכותי בסעיפים 15, 15א ו-16ג לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959, ולאחר שנועצתי בדבר כמצוות החוק עם ועדת הבחירות המרכזית, עם מנהלי רשות השידור, מנהלי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו ובעלי הזכיונות מטעם הרשות השניה, הנני קובעת בזאת זמני השידור של תעמולת הבחירות ברדיו ובטלוויזיה. השיקולים והנימוקים שהנחוני בקביעתי מפורטים בהחלטה המצורפת. 1. תקופת השידורים שידורי התעמולה יחלו ביום ג', ז' באדר תשס"ו, 7 במרץ 2006 ויסתיימו ביום ב', כ"ז באדר תשס"ו, 27 במרץ 2006, בשעה 19:00. 2. שידורי התעמולה בטלוויזיה רשות השידור (ערוץ 1) – שידורים בשפה העברית בימים א' עד ה' – בשעה 20:00 במוצ"ש – בשעה 19:30 הרשות השניה (ערוץ 2) – שידורים בשפה העברית בימים א' עד ה' – בשעה 19:00 במוצ"ש – בשעה 23:15 הרשות השניה (ערוץ 10) - שידורים בשפה העברית בימים א' עד ה' – בשעה 23:00 במוצ"ש – בשעה 19:00 רשות השידור (ערוץ 33) – שידורים בשפה הערבית בימים א' עד ה' – בשעה 19:30 ביום ו' – בשעה 13:30 הרשות השניה (ערוץ 2) שידורים בשפה הערבית בימים א' עד ה' – בשעה 17:30 ביום ו' – בשעה 12:30 הרשות השניה (ערוץ 10) - שידורים בשפה הערבית בימים א' עד ו' – בשעה 15:55 3. שידורי התעמולה ברדיו קול ישראל (רדיו) - שידורים בשפה העברית משבצת בוקר: בימים א' עד ו' – בתום מהדורת החדשות של השעה 08:00 משבצת ערב: בימים א' עד ה' – בתום מהדורת החדשות של השעה 18:00 קול ישראל (רדיו) – שידורים בשפה הערבית משבצת בוקר: בימים א' עד ו' – בשעה 09:00 משבצת ערב: בימים א' עד ה' – בשעה 19:35 מוצאי שבת: בשעה 21:00 קול ישראל (רדיו) – שידורים בשפה הרוסית משבצת בוקר: בימים א' עד ה' – בשעה 08:30 משבצת ערב: בימים א' עד ה' – בשעה 18:30 ניתן יהיה לשדר שידורי תעמולה בשפות נוספות (אמהרית, בוכרית ורומנית) ושעות השידור של שידורים אלה ייקבעו בתיאום עם רשות השידור. 4. יחידות השידור יחידת שידור בטלוויזיה בשפה העברית לא תפחת מ-2 דקות ולא תעלה על 5 דקות. 10 דקות מהזמן המוקצב לרשימה ניתן לחלק ליחידות בנות דקה אחת. רשימות שלרשותן עומדות 22 דקות שידור ומטה תוכלנה לחלק 12 דקות שידור מזמנן לתשדירים בני דקה אחת. יחידת שידור בטלוויזיה בשפה הערבית לא תפחת מדקה אחת ולא תעלה על 5 דקות. יחידת שידור ברדיו בשפה העברית לא תפחת מ-3 דקות ולא תעלה על 5 דקות. יחידות השידור ברדיו בשפות ערבית, רוסית רומנית, אמהרית ובוכרית לא תפחתנה מ-2 דקות, ולא תעלנה על 5 דקות. 5. מספר יחידות שידור למשבצת שידור בטלויזיה בעברית – עד 5 יחידות שידור למשבצת שידור. בטלויזיה בערבית – יחידת שידור אחת למשבצת שידור. ברדיו (בכל השפות) – יחידת שידור אחת למשבצת שידור. דורית ביניש שופטת בית המשפט העליון יושבת-ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השבע-עשרה
 
למעלה