משחק מילים סבתאי

משחק מילים סבתאי

משחק מילים סבתאי
סבא בא והתנחל בבית הסבתא
שאל –התאותי להכיל אותי להאכיל ולהשקות
צמא אני ורעב לאהבת סבתא
ענתה לו- לא יאה לדבר בזאת ליד הנכדים.
שמעה הבת ואמרה- סבתא להיפך
זה יפה מאוד שסבא רוצה ממך אהבות
דברי הבת היו לאות לסבא שהוא נוהג כיאות,
מאז הם מטפחים ביחד את התא
ומהווים סמל למשפחתיות.
 
למעלה