משחקון קטן

משחקון קטן

זהו את השמות של המתאבקים במילים המבולבלות: 1. קסיפי אלדיד 2. מטלאויט וווריר 3. זוקניהוו 4. דגברגול 5. ואנא טרהא
 

DDN

New member
הנסיון שלי

2. אולטייט ווארייר 3. יוקוזונה 5. אוון הארט
 
שניכם צודקים רק שדניאל ידע את הכל

טוב אז עכשיו יהיו קצת יותר קשים של WCW 1. מרוננ ימיסיל 2. אסנל טמרסו 3. ירי סטומירי 4. קטסו רנטוונ 5. יונקו אנש
 

DDN

New member
תשובות

1. נורמן סמיילי 2. לאנס סטורם 3. ריי מיסטריו 5. קווין נאש
 

Double G 007

New member
כל כך קל אחרי שאני כבר

מגלה את התשובה
 
גלעד צודק

והנה עוד אבל הפעם מתאבקים שהתאבקו בראסלמניה 9 1. הטקטנ 2. סלק ורגל 3. ובב לדנקב 4. טריינס רסדבאר 5. יזירר מואנר
 
נכון דניאל

עכשיו המתאבקים הם ממלך הזירה 93 1. יטסרמ טפקרפ 2. מב במ גביול 3. לוהק אנהגו 4. ונש קילסמי 5. רבט טאהר
 
10 מתאבקים מראסלמניה 17

10 מתאבקים שהיו בראסלמניה 10(כולל הגימיק בטאל רויאל) 1. יבסט וטניסא 2. רטראיקדני 3. ינירב 4. מקהל 5. דנויקי 6. וקטר אלנג 7. דאי רוגור 8. לאיומוי גריל 9. ורפי נמ 10. סכיר אהנוב
 
למעלה