משהו נחמד

משהו נחמד

בנני ובנוני יורדים במדרגות _______| |____
_| |___________| |____
_| |___________| __________|___________|
 
למעלה