מרי אזרחי בעד/נגד

מרי אזרחי בעד/נגד

סקר השבוע בקומונה "לא להתנתקות" הוא בנושא מרי אזרחי כולכם מוזמנים להצביע ולפרט את עמדתכם. יום טוב
 
למעלה