מקור המילה להסתכל

Holy Crap

New member
מקור המילה להסתכל

מה הוא מילה מוזרה לי עד מאד התעמקתי לא הבנתי איך השורש קשור לפעולה בתודה מראש למתרצים
 
המסתכל

השורש סכל בארמית שונה במובנו מזה העברי. בארמית - לראות היטב (ואולי קשור ל"שכל" ש שמאלית, העברי) במסכת סנהדריןדף 92:ואמר רבי אליעזר: המסתכל בערוה קשתו ננערת
 

רפאל 3

New member
תשובה מעניינת שמצאתי...

"מסתכל" - הרמב"ם (בפירוש המשניות בעירובין פרק ד´ משנה ב´) כותב שמשמעות המילה הזו היא הבטה באמצעות כלי מיוחד (משקפת). אם כן, כנראה שבשורש "סכל" יש כאן שתי מילים משולבות: "סך" (כלומר רואה, צופה, מביט. כמו "מסך") ו"כלי". מה שמעניין פה, שלמרות שמקור המילה "מסתכל" הוא מביט ע"י כלי, הרי שבתולדה, כל הבטה ממוקדת נקראת הסתכלות.
 
למעלה