מצ"ב סקר חדש לפורום

מצב
הנושא נעול.
מצ"ב סקר חדש לפורום

מצ"ב סקר חדש לפורום
הסקר הינו אודות ועדת רובינשטיין. למי שאינו בקיא: ועדה זו, המליצה ביולי 2006, על תוכנית נסיונית, בה תוטל על הצדדים חובת התייצבות בישיבת מידע, הכרות ותיאום (ישיבת מהו"ת), המנוהלת בידי מגשר, בה יבחנו הם, יחד עם המגשר את התאמת הגישור לסכסוך". בישיבה זו, המנוהלת ע"י מגשר מקצועי, יכירו הצדדים את הליך הגישור ויבחנו אם יש בו כדי לתת מענה הולם לצורכיהם. עם זאת, אין בהשתתפות בה, כדי לחייבם להשתתף בעל כרחם בהליך הגישור עצמו. הטלת חובת ההתייצבות בישיבת מהו"ת, מטרתה להגדיל את שיעור הפניה לגישור - מצד אחד, היא מתאפיינת בחלק ניכר מן היתרונות מן הסוג של "גישור חובה", אך מצד שני, אינה מעוררת את החששות המתלווים להפעלתה. (ישיבת המהו"ת אינה עולה כסף במידה ויחליטו הצדדים להמשיך בהליך גישור, ישמו הם עבור ההליך). כולם מוזמנים להצביע. שלכם, איריס אבידן מנהלת פורום גישור http://www.irisavidan.com
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה