מעקב זקיקים

מעקב זקיקים

מעקב זקיקים
הרופא הפנה אותי לאולטרסאונד מעקב זקיקים.
מטופלת
בלטרוזול ואסטרופם.
מה מטרת הבדיקה?
 
למעלה