מעקב זקיקים המשך

מעקב זקיקים המשך

מעקב זקיקים המשך
בתוצאות הבדיקה יצא 15 מ״מ זקיק 1 ועוד 12ו13 מ״מ.
בסך הכל 3 זקיקים. ביצעתי את הבדיקה ביום ה12 מתחילת המחזור.
האם זה נראה בסדר?
יש אפשרות עדיין להיכנס להריון?
ביוץ מתרחש ביום ה14 מתחילת המחזור נכון?
תודה)
 
זקיקים

מעקב זקיקים המשך
בתוצאות הבדיקה יצא 15 מ״מ זקיק 1 ועוד 12ו13 מ״מ.
בסך הכל 3 זקיקים. ביצעתי את הבדיקה ביום ה12 מתחילת המחזור.
האם זה נראה בסדר?
יש אפשרות עדיין להיכנס להריון?
ביוץ מתרחש ביום ה14 מתחילת המחזור נכון?
תודה)
זקיקים
בשלב זה נראה דהזקיקים מתפתחים,
את צריכה להיות במעקב מסודר של רופא נשים, כדי למצוא את יום הביוץ.
 
למעלה