מענק קורונה

בטופס 1301 לשנת 2020 נוספו שדות ייעודיים (סעיף 7 בטופס) לדיווח על מענקי הקורונה מאחר ואינם חייבים במע"מ, יש לדווח בשדה הרלוונטי לפי סוג המענק שהתקבל. ישנה אפשרות לראות באופן מרוכז את המידע על המענקים מרשות המסים ב"אזור האישי" של רשות המסים, ולמייצגים המחוברים לשע"מ ב"פורטל המייצגים".
 
למעלה