מענין עד לא מזמן פחדה מארז פתאום היא נחמדה מה

למעלה