מעבר "מעוסק" "למורשה"

  • פותח הנושא יוסי לומברדו 1234
  • פורסם בתאריך
י

יוסי לומברדו 1234

Guest
היי,

שאלה לגבי מעבר "מעוסק" "למורשה", מה נהוג לעשות במקרה שבאותו שנה ההכנסות היו קצת מעל סף הכנסה של "פטור", כאשר באופן כללי בכל שנה סף הכנסה של "פטור" לא נחצה, האם באותו שנה עוברים למעמד "מורשה" ואז מחזירים למעמד "פטור"?

דבר נוסף, האם יש דבר כזה שעד לאותו סף הכנסה הנ"ל נוהגים "כפטור", ואז עוברים למעמד "מורשה" ורק על היתרה נוהגים כמורשה(מבחינת חיוב מעמ לעומת פטור שאין מעמ)?

בברכה,
יוסי
 
ככלל, בעת המעבר את התקרה של עוסק פטור יש לדווח למע"מ ולשנות את הסיווג לעוסק מורשה מכאן ולהבא, בשנת המעבר מע"מ העסקאות ישולם רק על ההכנסה מעל התקרה וניתן לקזז מע"מ תשומות שהוצאו ממועד זה בעסקאות החייבות.

בשנה הבאה -מתחילת השנה תחשב כעוסק מורשה.

ניתן לפנות למנהל מע"מ בבקשה מנומקת להישאר כעוסק פטור על אף ההכנסות מעל התקרה אם ישנן סיבות מספקות לכך.

ככל ומנהל מע"מ ל לא יקבל את הבקשה, אם לא תעבור את התקרה במשך שנתיים רצופות תוכל לבקש לחזור להיות עוסק פטור.

עו"ד אבישי בן יצחק

https://www.abi-law.co.il/
 
למעלה