מספר הודעות

מספר הודעות

ויתרתי על פתיחת אתר לתא נתניה כי זה כבר לא רוולנטי ולא אקטואלי ביטלתי את הפורום האלטרנטיבי של נוער שינוי כי זה כבר לא רלוונטי אני מוותר על התביעה לבית הדין כנגד יוראי כי זה גם כבר לא ממש רלוונטי ועד שבכלל יפתחו תבית דין(אם בכלל) הוא יהי בצבא למרות שאני עדיין חושב שהמעשה שהוא עשה לי בכלל לא מעשה יפה ואני רק מקווה שכאלו דברים לא יחזרו.
 
ויתרתי על תפקידי כאחראי על

פרוייקט היסטוריה,מפחינתי אין לי בעיה שתמיר ימשיך להחזיק בתפקיד זהואין לי בעיה שמישהו אחר יכנס במקומי לתפקידלטעמי זה כבר לא רלוונטי ולא אקטואליואני בכלל חושב שהמזכירות או יוראי צריך להחליט שהוא מבטל את הפרוייקט למרות שזה דיי נחמד כל הענין הזה, אבל רק כשמצב נוער שינוי יהיה יותר טובפשוט אני לא חושב שמצב התנועה כל כך "טוב" שעכשיו זה הזמן להתעסק בהיסטוריה של התנועהאני עכשיו רוצה לעסוק בעתיד התנועה.
 
למעלה