מסמכי עליה

מסמכי עליה

היכן ניתן לאתר מסמכי עליה ליכאלית לארץ מהשנים 1920-1940.
הכוונה היא לסרטיפיקטים, תעודות מסע, רשימות נוסעים וכו'.
 

ariehprh

New member
אולי בגנזך המדינה או בארכיון הציוני

הורי עלו מאוחר יותר ומצאתי בארכיון הציוני את רשימת העולים בה מופעיה אמי בארכיון הציוני.

את דודו של אבי ומשפחתו מצאתי גם בארכיון הציוני: רשימת העולים באניה בה עלו, חיפושי קרובים שהפנו למחלקת העליה והמדור לחיפוש קרובים ועוד, אך לא סרטיפיקטים ותעודות מסע (אולי שלהם לא נשמרו) - הם עלו בשנות ה-30.

אריה
 
למעלה