מסחר חלש

מצב
הנושא נעול.
מסחר חלש

מסחר חלש
שלום יש לי שאלה כללית. למה המסחר בחודשים האלה נחשב לחלש יחסית עם מחזורים נמוכים? תודה מראש :)
 
קיץ/חגים

מסחר חלש
שלום יש לי שאלה כללית. למה המסחר בחודשים האלה נחשב לחלש יחסית עם מחזורים נמוכים? תודה מראש :)
קיץ/חגים
בקיץחגים אנשים יוצאים לחופשות. היקף פעילות רלוונטית לתיירות ודברים דומים עולה. היקפי מסחר בנכסים שבהם עוסקים בעלי מעמד סוציואקונומי בנוני ומעלה כמו הבורסה, יורד.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה