מכיון שמשחקי הכדורגל של המכביה

מכיון שמשחקי הכדורגל של המכביה

יתקיימו בחיפה,הדבר יגרום להכסת תיירות רבהלעיר ולהכסה בתקתיב העיר...מה שיגרום לעגדלה בהשעה בעיר...אגב יש למישהו נתונים על תקציב העיר?
 
למעלה