מכחישי השואה מישראל.

מכחישי השואה מישראל.

המאמר נלקח מ , להלן הקישור.במקור מופיעות תמונות. http://www.global-report.net/a.php?c=levin&a=184&rc=levin להלן המאמר. אז מה היה לנו.שקרים שקרים שקרים. את מי אנו מרמים. מאת אלכס לוין בזמן האחרון נדמה לי כי אני חיי במדינה שאיבדה את אמון שלי. אני מביט סביבי מספר רב של פעמים ונדהם עד כמה נעשינו עיוורים לסובב אותנו. ניצולי השואה היהודיים. בראשית נתבונן במה שאנו עושים ומעוללים לניצולי השואה שלנו. בני עמנו אשר ניצלו מהגיהינום הנאצי ,הגיעו כאודים עשנים לארץ ישראל. התאוששו בקושי והתחילו בבניית הארץ הזאת. כספי הפיצויים אשר הגיעו מגרמניה עזרו להקמת המדינה שרק זה קמה. מכל אגורה שהגיעה המדינה גזרה קופון די שמן כמו כן גבתה ממשלת גרמניה כספים אדירים עבור מי שלא נשארו להם יורשים. המדינה בנתה תשתיות. פיתחה את עצמה בצורה דיי טובה על חשבון הכספים הללו שהגיעו עבור ניצולי השואה. ניצולי השואה אשר לא השתחררו מהמחזות שנצרבו עמוק עמוק בנפשם ובמוחם בנו את הארץ הזאת במרץ רב. המדינה אשד נבנתה בזכותם לא עשתה דבר בכדי להטיב את מצבם. המדינה לא רק שלא עזרה להם בכל שלב ושלב. היא אף רימתה אותם לאורך כל הדרך. כספים שהמדינה לקחה במרמה ממשלת גרמניה עבור שיקום הניצולים לא הגיעו בסופו של דבר לניצולים. לא הוקמו מרפאות לעזרה נפשית. לא הוקמו מוסדות שיקום על אף שהתקבלו לכך כספים רבים. החמור ביותר המדינה נתנה יד להעלמת רכושם של הניצולים, רכוש שכלל כספי פיקדונות בבנקים וקרקעות שניקנו על ידי המשפחות של הניצולים במדינת ישראל. רק לאחרונה בעקבות לחץ ציבורי רב וכ 65 שנים לאחר השואה המדינה התחילה גם כן בקושי רב לפרסם את רשימות של הפיקדונות אותן ניסתה לגנוב במרץ רב, פיקדונות של משפחות הניצולים שהופקדו בחשבונות הבנקים בארץ ישראל לפני השואה וכך גם לגבי הקרקעות שנרכשו לפני השואה על ידי משפחות הניצולים. המדינה שהתיימרה להגן על היהודים. המדינה שהוקמה לצורך כך נהגה כמשטר שפל ואטום עד מאוד אשר מנסה לשדוד את אלה שניצלו מהמשרפות. ממשלת ישראל בראשותו של מר אולמרט אהוד נוהגת בנושא זה חמור שבעתים, יותר חמור מאשר נהגו כל הממשלות לפני כן. היא לא רק שמתעמרת בשרידי הניצולים שעדיין חיים. היא גם מתנערת מהם כיום. מזלזלת ומרמה אותם. היא מראה ממש סימנים של התנערות מוחלטת מאלו שהקימו וביססו את המדינה. עד כדי כך בוטים הדברים שאני חש כאילו אומרים לניצולים מי אתם. הגיע זמנכם למות ,דיי אתם נטל על המדינה. הדיבור המתנשא של אולמרט כלפי אודים עשנים הללו של שרידי הניצולים מביאים אותי לידי תיעוב מוחלט של האדם הזה היושב עדיין על כסא ראש הממשלה. להלן אתר ההחתמה למחאה על התייחסות הממשלה לניצולי השואה. http://www.coral-tell.co.il:80/partizanim/index.php?Page=1 ניצולי הטבח- השואה של פליטי סודן. הכיצד זה מדינת היהודים. המדינה אשר חרטה על דגלה לעזור לכול עם וניצול השמדה מתכחשת לכמה מאות פליטים אשר מתדפקים על דלתותיה ומנסים למצוא מקלט לילה , אנשים שנרצחים בגלל גזעם ודתם השונה. בגין היותם עם- שבט אחר. נרצחים. ילדים. תינוקות נשים גברים ללא כל הבדל של גיל,גזע או אשמה. לאחר מסע רגלי ארוך ללא מזון. ללא ביגוד, חולים ,רעבים, מוכים, אנשים שניצלו מתופת מגיעים לארצם של ניצולי השואה. לארצם של אלו שנרדפו אלפיים שנים וכאן עושים הכול בכדי למרר את חייהם. מנסים לגרשם. סוגרים את הגבולות. מתייחסים אליהם כנבזה בעמים. העם שטען במשך השנים כנגד עמי העולם, מדוע לא הצלתם את היהודים מהתופת הנאצית עושה בדיוק כמו עמי העולם שלא נתנו מקלט לילה לנמלטים מהתופת של הנאצים הגרמניים. אנו לא יותר טובים מהעמים שהחזירו את בני עמנו למשרפות הגרמניות. אנו בדיוק כמותם אבל עלובים יותר, מכוערים יותר. במעשינו אלו בעצם ממשלת אולמרט שמטה מתחת לטיעון של היהודים כלפי כל אלו שלא עזרו לעמנו בצר לו את השטיח מתחת לרגליים. אולמרט יוצא לניצולים הנ"ל לאחר שגורשו מבאר שבע ושאר ערי הדרום,אולמרט אומר להם סעו למלון ברהט, החשבון שלום, מרמה אותם במצח נחושה. המלון לא שולם ולא הוזמן, כרמאי הגדול והשפל בעולם מרמה בלא להניד עף עף את הפליטים הללו ומשלח אותם באוטובוס שהם נוסעים בו ימים בלא יכולת לרדת, כאוניית ארורים שלא יכולה לעגון באף נמל כי הכניסות אליהם נחסמים. זה ראש ממשלתנו ,זאת מדינת ישראלית. זה היחס לניצולים משואה בלא עוול בכפם. בושה למדינה שנוהגת כך, בושה למדינת ישראל, בושה לעם ישראל. אני מבקש סליחה מעמי העולם שטענו נגדם שלא קלטו את משפחתי מהתופת של השלטון האנצי של גרמניה. עכשיו אני מבין למה לא רציתם לקלוט את הנמלטים מטרבלינקה , מאוושוויץ, מטרזנשטט ועוד. אתם נהגתם כשורה. הרי היהודים צאצאי אותם פליטים נוהגים אותו הדבר. בלא בושה. בלא חמלה ואפילו בגסות יתרה. אנו נוהגים כשפל בעמים . שלא רואה ,לא שומע ולא מדבר. אנו סוגרים גבולות בפני כמה מאות ניצולים מאש ההשמדה על בסיס גזעי והכול בניצוחו של הגרוע במנהיגי ישראל מר אולמרט אהוד. לצפיה בתמונות השואה של סודן ראה קישור. http://www.lynseyaddario.com/main.php הכחשת השואה. שואת העם הארמני שהתקיימה בראשית המאה שעברה בשנת 1915 .באותה שואה נרצחו מיליון ורבע ארמנים רק בשל היותם ארמנים על ידי התורכים. הארמנים הובלו למחנות ההשמדה. נורו בגבם ובראשם ומאחוריהם קברי אחים ,בבורות ענק שהוכנו יום לפני כן. נטבחו כמו זבובים. הם נטבחו כי התורכים רצו לנקות את המדינה מהארמנים. עם שונה , נוצרי. עם שלא נטמע בחברה התורכית ולא הסכים להתבולל עמו במשך מאות שנים. היטלר לאחר עלייתו לשלטון בגרמניה שלח לתורכיה כ 1000 חיילי ס.ס לשם השתלמות ממקור ראשון כיצד משמידים עם מאלו שהיה להם ניסיון בהשמדת עם. קציני אלו עברו ביסודיות על תורות השמדת העם מפי הרוצחים התורכיים, חזרו לגרמניה ופעלו בתחילה על פי תורת מוריהם התורכים ,לאחר מכן שיכללו את מכונת ההשמדה הנאצית – גרמנית. כל עמי העולם הכירו בשואה הארמנית יש רק שלוש מדינות שלא הכירו בשואה הזאת. הרוצחים התורכיים. ממשלת אבירי זכויות האדם בשם ארצות הברית. וכמובן ממשלת ישראל. ממשלת צרפת הנאורה חוקקה חוק בשנה שעברה שכל מי שמכחיש את שואת הארמנים דינו מעצר והעמדה לדין.אני קורא מעל במה זאת לממשלת צרפת לעצור כל מנהיג ישראלי בהיכנסו למדינת צרפת. מנשיא המדינה ועד ראש הממשלה. משרים ועד חברי כנסת. ממנכ"לים ועד לכל נציג רשמי. לשאול אותו בכניסתו לצרפת האם הוא מכחיש שואה ואם לא יכיר בשואה הארמנית לגרשו מצרפת או להעמידו לדין בהתאם לחוק מכחישי השואה הצרפתי. יש לנהוג כך כלפי מרצים וכל מנהלי החברות הישראליות כולל כלפי ראשי ערים ועוד. כמו כן אני קורא מעל במה זאת לממשלת צרפת לפעול לחקיקת חוק דומה כלפי השואה של הארמנים בכל מדינות השוק האירופאי. דיי עם הצביעות הישראלית. בגלל אינטרסים פוליטיים צרים וזמניים והעתיד עוד יראה זאת להכחיש שואה כמו כל נאצי או אנטישמי מכחיש שואה בזוי. אני מתכוון לתרגם מאמר זה בימים הקרובים לשמונה שפות ולפרסמו ברחבי העולם בכדי שידעו עם איזו ממשלה הם מקימים קשרים. ממשלת ישראל ובראשם אולמרט מכחיש השואה הארמנית. שואת הארמנים שכל העולם הנאור הכיר בה חוץ ממדינת ישראל הבוקר האמריקאי וממשלת תורכיה. מידע נוסף על השואה הארמנית. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
 
למעלה