מי שרוצה...

house

New member
מי שרוצה...

התכתבות או שיחות מענינות ללחוץ בנושא:932
 
רגע ואם אלחץ

יצא משהו? מה זאת אומרת ללחוץ 932? אנייודעת שכשאני לוחצת שומדבר לא קורה. אז אוליתסביר ?
 

house

New member
לתשוקה...

זה מספיק מה שעשית עכשיו אם את אמיתית ויכול לסמוך לתת פלאפון שלי?
 
למעלה