מי מיידע את התושבים על השקר?

אלפגין1

New member
מי מיידע את התושבים על השקר?

האם תוכלו להתפקד - אלה שמוכנים לסוע מחר ליישוב ולידע את התושבים, לחלק פליירים וכו' - כדי שנראה כמה יש לנו?
 
מקפיצה - זה חשוב

למי שיכול לנסוע לישוב ליידע את התושבים שהולכים להרוג את החיות שלהם שהם אמורים "להביא לצרכניה לחיסון" מקפיצה מקפיצה מקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצהמקפיצה
 

קרני4

New member
נפתחו שתי הודעות בנושא: שלחתי לך

מסר לגבי ההודעות הקודמות. מי מישובי עמק חפר? אולי כדאי להתחיל לצלצל לתושבים? האם אפשר לידע גם טלפונית? מה דעתכם? קרני
 
למעלה