מי יסכים להיות שפן הניסיון והאם הממשלה תיכפה עלינו להיות שפני ניסיון?

למעלה