מי יודע?

מי יודע?

הייתה פעם תוכנית שקראו לה הקומדי סטור... היום היא משודרת ברוץ ביפ.. השאלה שלי היא: בעונה הראשונה הפתיח היה כאילו השחקנים הם אסירים בכלא... מי זוכר? מי שיודע שירשום מה המנגינה שהייתה בפתיח של העונה הראשונה?
 
לא...

מי שיודע שמות של מנגינות בכלל מהקומדי סטור שירשום את השם שלהן... המנגינות שהייתי רוצה לדעת את השם שלהן הן: המנגינה בפתיח של העונה הראשונה (השחקנים כאילו אסירים בכלא) המעברונים עם הלפידים (בין קטע לקטע יש תמונה של לפידים ויש מנגינה)
 
למעלה