מישהו יודע מי סופר את הקולות

מישהו יודע מי סופר את הקולות../images/Emo35.gif

החקירה לפי דעתי צריכה להתמקד בו, וכמו כן לבדוק שאין לו אינטרסים לכאן או לכאן. בכל אופן במקרה שכן נעשתה עברה מצד מישהו ממנהלי התחרות יש לחקור את העניין עד תום, ואז למצות את מלוא הדין עם אלה שיימצאו אשמים. יש לעשות זאת כדי ללמד לקח את כל מי שיבקש לחזור בעתיד על מעשיהם.
 
למעלה