מחר צום גדלי'ה !!

מחר צום גדלי'ה !!

מחר יש צום גדלי'ה בע"ה יתברך !! הצום מתחיל ב 4:30 לפנות בוקר ויוצא בשעה 7 בערב...לפני זמני השעות בתל אביב..!! מי שער כל הלילה יכול לאכול ולשתות עד 4:30 אבל מי שקם לאחר חצות לילה אסור לו לאכול ולשתות והזוהר הקדוש מחמיר בזה ביותר...ואם קם וממש תאב לשתות...יעשה תנאי לפני שהולך לישוון שמותר לו לשתות אבל זה בתנאי שהוא תאב לשתות... בתפילת 18 יש להוסיף מחר עננו! צום מויעל ושנזכה לבניין בית מקדשינו במהרה בימנו !!
 
למעלה