מזעזע!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

מזעזע!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ה"רב" דן סגל: הטבח בישיבת "מרכז הרב, כעונש על הציונות. פסיכופט! מטורף! צריך לאשפז אותו במוסד סגור! על פי ההלכה הרוגי מלכות - אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים מלעמוד במחיצתם. על אחת כמה וכמה פרחים קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים, שמסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ, ומתו מות ישרים בעת שרכנו על ספרי הגמרא שלהם. אם יש אדם מקולל עלי אדמות, זהו אותו פסיכופט נורא, שלא התאבל על מות אחיו (ישראל סגל ז"ל) ע"פ הוראת הרב אליישיב כביכול. אותו אדם, שמגייס לעזרתו את הקב"ה בשעת דין כה קשה במקום להתפלל על עם ישראל, מוטב יבואו עליו כל הקללות שבתורה וידע בשל מה באו קללות אלו.
 
למעלה