מזונות

שוללת בוודאי שלא. השאלה אם הקיצבה משפיעה על גובה המזונות. אין פסיקה חד משמעית של ביהמ"ש העליון. כאשר נקבע שהקיצבה מכסה את כל צרכיו של הילד סירב ביהמ"ש העליון להתערב. ראה- בע"מ 2083/19.
 
למעלה