מוסדות מדע תורמים לנשות שופטים?

מוסדות מדע תורמים לנשות שופטים?

זה לא יוצר קצת בלגאן בתביעות נזיקין של נזקי גוף? האם אין מדובר בשוחד?
 
למעלה