מומלץ לקרוא...

ע מ י ת

New member
מומלץ לקרוא...

בס"ד פרשת ויקרא "ויקרא אל משה" (א´, א´) מה טעם מתחילים ללמוד חומש עם תינוקות של בית רבן החל מפרשת ויקרא? משום שבפרשה זו מדובר על קורבנות שהם "טהורים", והרי תינוקות של בית רבן גם הם טהורים מכל חטא ועוון יבואו איפוא טהורים ויעסקו בפרשת "טהורים". (ילקוט) כדי לחנך ילדים לתורה ולמצוות מן הצורך שיהיה האדם מוכן להקריב קורבנות ולמסור את נפשו. עליו לשלם שכר לימוד, אף אם אנוס הוא לחסוך פת לחם מפיו. אין לדאוג יתירה בנוגע ל"תכלית", כי אם להקדיש את שנות נעוריו של הילד ללימוד התורה. לפיכך מתחילים ללמוד עם הילד בפרשת הקורבנות, לרמז בזה להורים, כי יהיו נכונים להקריב כל קורבן אם יש נפשם לחנך את ילדם לתורה. (אבני אזל) אמר הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל, רבה של לובלין: לפיך אמרו חכמינו: "היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה"- לפי שהוריהם של הללו מוסרים תמיד את נפשם כדי לחנכם לתורה, שהם משלמים שכר לימוד מתוך צער וחוסכים מפיהם ומגופם ובלבד שילמד בנם תורה. כח מסירת הנפש של ההורים הוא איתן ויציב ובניהם נשארים תמיד בני תורה- "שמהם תצא תורה"... לפיכך נכתבה ב"ויקרא" אל"ף זעירא, כדי לרמז בזה להורים, כי כשם שהאל"ף היא האות הראשונה באל"ף בי"ת כך יש להתחיל עם הפעוטות בלימוד פרשת ויקרא. (כלי יקר) לעילוי נשמת כל חיילי צבא ההגנה לישראל/ אזרחי ישראל שנפלו מתוך היותם י-ה-ו-ד-י-ם, ולרפואת כל פצועי הפיגועים... שבת שלום, אושר שמחה וחיוך על הפנים! שלכם באהבה והערכה, עמית :)
 
למעלה