מה עם הראיון?

יותר ויותר נראה

שאתה וותיק כאנ.מהו ניקכ הישנ? פייס?עולה?יורד?אשדודית כבר חשפה שהיא בהתחרדות מתמדת-שטייעגניסטיעט.מה איתכ?זרוק עצמ לסקרני הפורומ.
 

קiר רiח

New member
לא דובים ולא יער

הבנתי מהנאמר כאן שיש כזה סיכום עניין אותי במה דברים אמורים.
 
למעלה