סרטון המשך לסרטוני המכפילים והפעם על EBITDA שזהו מדד רווחיות לבחינת תוצאותיהם הכספיות של תאגיד, גוף או פעילות והוא מדד חלופי לרווחיות לרווח הנקי.
כיצד מחשבים אותו ואת מכפיל ה -EV/EBITDA ?
ניתן מס' דוגמאות לאופן חישוב מכפיל ebitda בחברת אקסון מובייל ,מיקרוסופט וחברת קמהדע.
ומה יש לוורן באפט להגיד בנושא...


 
למעלה