מה זה משכב זכר?

מה זה משכב זכר?

האם הגדרת התורה למשכב זכר זה לקיום יחסים מלאים כמו "משכבי אשה" בלבד? או שהכוונה גם למשכב במובן הטכני של המילה שבכלל לא כולל "כמכחול בשפורפרת" בשפה של רש"י... 2. האם מין אוראלי בין גברים לא נכלל ב"משכב זכר"? 3. קשור לשאלה הקודמת, קראתי באיזה מקום שנשיקה באותו איבר נחשבת תועבה והיא חלק מאותו איסור של משכב זכר, האם זה נכון?
 

סוריאל

New member
ע"פ המשנה והתלמוד

הרובע והנרבע חייבים סקילה רק אם הכניס כמכחול בשפופרת, כמו בכל איסורי הביאה (טוב, כמעט כל). כל השאר נכנסים לגדר 'מגונה', 'מכוער', 'תועבה' וכיו"ב, כלומר: מעשה אסור ופסול שאין עליו עונש פורמלי. כמו הוצאת זרע לבטלה, למשל. אף פוסק 'רגיל' לא יתיר מעשים כאלה, והוא עשוי אף לגנות אותם בחריפות יתירה, אבל מבחינה פורמאלית הם אינם נכללים באיסור עצמו. מקסימומם תחטוף מכת מרדות.
 
למעלה