מה זה כופר?

מצב
הנושא נעול.
כופר

מה זה כופר?
תודה מראש
כופר
שלום אורח ותודה על השאלה
כופר הינו הליך בו רשות המיסים מסכימה להמיר הליכים פליליים בתשלום כספי. על פי פקודת מס הכנסה וחוקי מס נוספים, רשאי מנהל רשות המיסים להטיל כופר על חשוד שביקש זאת, ותשלום הכופר יפסיק את ההליכים הפליליים נגדו.

שיקולים אותם שוקלת רשות המיסים בעד הטלת כופר כסף: ההיקף הכספי של העבירה קטן יחסית, מידת האשם של העבריין, פסיקת בית המשפט במקרים דומים, מצב אישי, גיל, מחלה קשה או נכות, אסון אישי, מצבם של בני משפחה התלויים בו, העניין הציבורי, הסרת המחדל, היותו של המבקש נכה צה"ל, ורקע בטחוני, תרומתו לציבור, מידת שיתוף הפעולה במהלך חקירה, חלוף זמן קיצוני. שיקולים נגד הטלת כופר כסף עבריין מועד, הרשעות קודמות, עבירה חוזרת, הוטל כופר בעבר, עבירה של מייצג במסגרת תפקידו כמייצג, גורם ההרתעה בענפים מסוימים (ענפים שהעבירות בהם הפכו ל"מכת מדינה"), עבירה בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות, נעברו עבירות לפי חוק העונשין בנוסף לעבירות מס.

הכופר שיושת יהיה בשיעור של כ- 30% לערך מהסכום שהועלם מפקיד השומה (סכום הכופר ייגזר מסכום ההעלמה ולא מתוך המס שלא שולם) לגבי עבירות מע"מ סכום הכופר כ 30% מהמס שלא שולם.

תשלום הכופר אינו מפסיק את ההליך האזרחי ואינו בא במקום תשלום מס שמגיע מאותו חשוד.
נכון שתשלום כופר מהווה קרש הצלה מפני הליכים פליליים אולם תשלום הכופר מאפשר לרשות המיסים לקבוע שומות עד 10 שנים אחורה. לאור האמור, המלצתי, להיוועץ בעו"ד בטרם הגשת בקשת כופר.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה