מה זה אובליגו?

ayelet i

New member
אובליגו...

מציג תמונה כוללת של מצב הלקוח בבנק - אשראי ובטחונות. הוא כולל את האשראי שמנצל הלקוח (על סוגיו השונים - דהיינו - משיכת יתר, הלוואות, ערבויות וכד') ומנגד את הבטוחות שקיימות כנגד האשראי (פקדונות כספיים, רכב שמשועבד לבנק וכד') מקווה שזה עונה על השאלה.
 
למעלה