מהם המלאכים?

באהבה1

New member
אלו דברים מאד עמוקים...

המלאכים הם משרתיו של הקדוש ברוך הוא... הם יצורים מאד מאד מאד קדושים וטהורים ואצילים!!! אין להם יצר הרע, ולכן אין להם מלחמה, ולכן אין להם שכר... יש הבדל בין הדרגות שלהם... יש מלאכים יותר קדושים (יותר קרובים לקדוש ברוך הוא) ויש פחות... יש להם שמות, חיות הקודש אני חושב, הם הכי קדושים (עשי חיפוש קטן ובוודאי תמצאי). לגבי עליתו של אליהו הנביא בסערה השמיימה איני יודע הרבה על זה (מן הסתם נכתב על זה הרבה, רק שלי לא יצא לקרוא) מה שאני כן יודע זה שאליהו הנביא היה קדוש ונורא פחד פחדים!!!!!! הוא הגיע לדרגות עצומות!!! ולכן אולי עלה בסערה השמיימה... אבל אלו נושאים מאד עמוקים!!! עומק לפנים מעומק!!! צריך לחפש ספרים בנושא, אני בטוח שיש... אולי תשאלי באתר הידברות.
 
שאלות אפילו שזה עמוק

1) האם יש הבדל בין מלאכים לבין דת שמאמינים ב"אלים קטנים" ? נשמע שההבדל הוא רק במילה. 2) אין להם מלחמה... איזה שכר יותר טוב מזה ?
 
השאלה היא אם יש ל"אל הקטן" רצון חופשי

אם כן, הוא אל בפני עצמו ומדובר בפוליתאיזם. אם לא, הוא אינו אל. אולי המקום הנכון לדיון הזה הוא פורום תאולוגיה, כבר היו שם מספר דיונים בנושא ההבדלים בין פוליתאיזם למונותאיזם.
 
האם באמת יש לאל קטן רצון חופשי ?

מה אם אל השמש רה יחליט לכבות את השמש בניגוד לרצונו של האל אתון ?
 

לאונידס

Active member
כדאי לפתוח פורום יהדות למחבתים בגרוש

אולי הם ילמדו קצת יהדות לפני שיענו לך דברים לא מבוססים. לך אני ממליץ להתעניין בספרות היכלות. גשי למקור, לספרות המיסטית היהודית ולא לכל מיני אנשים שנזונים משמועות. יש שם תיאור של בני האלים, מלאכים ענקים וכו', מעשיהם, התערבותם והתרבותם עם בני האדם, מזונותיהם וכו'. יש מאות כאלה כמו שטן, לילית (חוה הראשונה), רזיאל, הדרניאל, רפאל, אוריל, מיכאל, שר הברד, מלאכי הפנים,כנסיאל, קבציאל, יופיאל, טהריאל, נוריאל, מטטרון, דרשיאל, הגיאל, גמטריאל, טרקיאל, חשביאל, ראשיאל, תגיאל, מצציאל, שמחזאי, עזאל ועוד המון לפחות חלקם מרדו באלוהים ונענשו. יש סיפור יפה על שמחזאי ועזאל, שמחזאי בסוף חזר בתשובה ונתלה כעונש בין שמים לארץ, עזאל ממשיך בחטאיו. מסופר שבני ישראל גם הכירו בעזאל ואף הקריבו לכבודו קורבנות. להלן סיפורם של שמחזאי ועזאל ששכבו עם בנות אנוש כפי שנכתב בילקוט שמעוני בראשית, ו', מ''ד) שאלו תלמידיו את רב יוסף מהו עזאל א''ל כיון שעמדו דור המבול ועבדו עבודה זרה היה הקב''ה מתעצב מיד עמדו שני מלאכים שמחזאי ועזאל ואמרו לפניו רבונו של עולם הלא אמרנו לפניך כשבראת את עולמך מה אנוש כי תזכרנו א''ל ועולם מה יהא עליו א''ל רבונו של עולם היינו מסתפקין בו א''ל גלוי וידוע לפני אם אתם שרויין בארץ היה שולט בכם יצר הרע והייתם קשים מבני אדם א''ל תן לנו רשות ונדור עם הבריות ותראה איך אנו מקדשין שמך א''ל רדו ותדורו עמהן מיד קלקלו עם בנות האדם שהיו יפות ולא יכלו לכבוש את יצרן מיד ראה שמחזאי ריבה אחת ושמה איסטהר נתן עיניו בה אמר השמעי לי א''ל איני שומעת לך עד שתלמדני שם המפורש שאתה עולה בו לרקיע בשעה שאתה זוכרהו למדה אותו שם הזכירה אותו ועלתה לרקיע ולא קלקלה אמר הקב''ה הואיל ופרשה עצמה מן העבירה לכו וקבעוה בין שבעה כוכבים הללו כדי שתזכו בהן לעולם ונקבעה בכימה כיון שראו שמחזאי ועזאל כך עמדו ונשאו נשים והולידו בנים היווא והייא ועזאל היה על מיני צבעונין ועל מיני תכשיטין של נשים שמפתים את בני אדם להרהור עבירה מיד שגר מטטרון שליח לשמחזאי וא''ל עתיד הקב''ה להחריב עולמו ולהביא מבול לעולם מיד עמד בבכי והיה מצטער על העולם ועל בניו מה יעשו בניו ממה יאכלו אם העולם חרב שכל אחד ואחד היה אוכל בכל יום אלף גמלים ואלף סוסים ואלף שורים. בלילה ראו היווא והייא שניהם חלומות אחד מהן ראה אבן גדולה פרוסה על הארץ כשלחן והיתה הארץ חרותה וכתובה שיטות שיטות והיה מלאך יורד מן הרקיע ובידיו כמין סכין והיה גורר ומוחק כל אותן השיטות ולא היה משייר בה אלא ארבע תיבות והאחד ראה פרדס גדול משובח נטוע מכל מיני אילנות והיו בו מלאכים ובידן קרדומות והיו מקצצין כל האילנות ולא שיירו בו אלא אילן אחד של שלשה ענפים כיון שננערו עמדו בבהלה ובאו אצל אביהם אמר להם עתיד הקב''ה להביא מבול ולא ישייר אלא נח ובניו כיון ששמעו כך היו צועקין ובוכין אמר להם אל תצטערו ששמותיכם לא יכלו מן הבריות שכל זמן שגוזר גזירות או מעלין אבנים או ספינות שמותיכם הן מזכירין היווא והייא מיד נתקררו דעתן. שמחזאי חזר בתשובה ותלה עצמו בין שמים לארץ ראשו למטה ורגליו למעלה ועדיין הוא תלוי בתשובה עזאל לא חזר בתשובה ועדיין הוא עומד בקלקולו להסית בני אדם לדבר עבירה בבגדי צבעונין של נשים ולכך היו ישראל מקריבין קרבנות ביום הכפורים איל אחד לה' שיכפר על ישראל ואיל אחד לעזאזל שיסבול עונותיהם של ישראל והוא עזאזל שבתורה.
 
מיתולוגיה יהודית?

יש עם זה בעיה חינוכית. המורים עצמם לא ידעו איך להתמודד עם זה. והתלמידים?
 
מרתק.

אבל על פי המקורות שהיא מעלה שם, כנראה שתלמידי ישיבה עוסקים בדברים האלה. מעניין מה מתוך זה חדר לנצרות ולאסלם.
 

לאונידס

Active member
לפי רמת הידע של תלמידי הישיבה שפגשתי

הם לא באמת עוסקים בכך. בכל מקרה דיברתי על החינוך לכלל תלמידי ישראל, לאו דווקא תלמידי ישיבה. אם תלמיד ישראלי יכול ללמוד את שירת הומרוס (ולדעתי טוב שלומד) אני לא מבין למה לא ילמד קצת על הספרות המיתולוגית של העם שלו.
 
הם רק נוגעים בשולי הדברים

לא מתעמקים, כי חז"ל אסרו, מאז שארבעה נכנסו לפרדס ורק אחד יצא בלא פגע.
 

לאונידס

Active member
עזזאל נמצא בתורה

חוה הראשונה שהפכה ללילית בודאי שנמצאה בתורה. אני ממש לא מומחה, הידע שלי בנושא מאוד בסיסי אבל חלק בהחלט מהתורה.
 
למעלה