מהי יתרה משוערכת?

מהי יתרה משוערכת?

בהקשר של תוכנית חיסכון: כשאני מסתכלת בפירוט תוכנית החיסכון שלי בבנק, יש ערך תחת ההגדרה "יתרה משוערכת" לעומת "סכום למשיכה". (שהוא נמוך יותר מה"יתרה המשוערכת"). למה הכוונה ב"יתרה משוערכת" בהקשר הזה?
 

Arana

Active member
מנהל


מתוך אתר הלמ"ס

"יתרה משוערכת היא סך כל ההתחייבויות של הבנק כלפי החוסך, בהנחה שהחוסך לא יפסיק חשבונו לפני תום תקופת החיסכון, כך שיקבל הצמדה מלאה על הקרן. החל ב-1981 היתרה המשוערכת כוללת גם הפרשי הצמדה על המענק."
 
למעלה