"מדד המהירות" - גרסת אוקטובר 2014

מצב
הנושא נעול.

amit1270

New member
"מדד המהירות" - גרסת אוקטובר 2014

"מדד המהירות" - גרסת אוקטובר 2014
תקציר הפרק הקודם:
לפני כ-9 חודשים הצגתי כאן לראשונה את "מדד המהירות" של רכבת ישראל - ניסיון למצוא קשר בין אורך קטע המסילה למהירות הנסיעה בו, וחשוב לא פחות - לאפיין בדרך זו את הקטעים הבעייתיים שבהם הרכבות נוסעות לאט מדי ביחס למצופה עפ"י אורך הקטע.

השבוע, בעקבות הודעה שפרסם כאן הספקן החיפאי ובאיחור קל (ביחוד מבחינת חברנו הספקן), החלטתי לחזור על הניסוי עבור הלו"ז הנוכחי ("לו"ז המהפכה") שנכנס לתוקף לפני למעלה מ-4 חודשים. התוצאות בהמשך השרשור.

הסבר קצר על השיטה: הנתונים מבוססים על לוח הזמנים שפורסם באתר הרכבת ליום שלישי האחרון, ה-28/10 ולא על נתוני זמן אמת כלשהם. בסך הכל "נדגמו" 74 קטעי נסיעה שונים - אך ורק קטעים שאינם כוללים עצירות. המהירות בכל קטע נמדדה בנפרד לכיווני הנסיעה השונים (צפון-דרום, דרום-צפון) ע"י חילוק אורך הקטע בזמן הנסיעה בו (ממוצע לאורך היום) כפי שהופיע בלוח הזמנים באתר הרכבת לאותו יום.

נמצא שהקשר בין אורך הקטע למהירות מוסבר בצורה טובה באמצעות פונקציה לוגריתמית בעזרת נוסחת הרגרסיה הבאה:
s = a + b*log(d)
כאשר s המהירות, d הוא אורך הקטע, ו-a ו-b נקבעים על-סמך הנקודות בגרף.

"מדד המהירות" עצמו הוא ההפרש שבין המהירות בפועל בקטע (ובכיוון הנסיעה) לבין המהירות החזויה עפ"י הנוסחה. מדד חיובי אומר שהמהירות בקטע "גבוהה מדי" ומדד שלילי אומר מהירות "נמוכה מדי" (הכול יחסי). אנחנו כמובן מתעניינים בנקודות עם המדד השלילי ביותר...
 

davidfainshtein

New member
מנהל
ואני בדיוק חשבתי ללכת לישון...


"מדד המהירות" - גרסת אוקטובר 2014
תקציר הפרק הקודם:
לפני כ-9 חודשים הצגתי כאן לראשונה את "מדד המהירות" של רכבת ישראל - ניסיון למצוא קשר בין אורך קטע המסילה למהירות הנסיעה בו, וחשוב לא פחות - לאפיין בדרך זו את הקטעים הבעייתיים שבהם הרכבות נוסעות לאט מדי ביחס למצופה עפ"י אורך הקטע.

השבוע, בעקבות הודעה שפרסם כאן הספקן החיפאי ובאיחור קל (ביחוד מבחינת חברנו הספקן), החלטתי לחזור על הניסוי עבור הלו"ז הנוכחי ("לו"ז המהפכה") שנכנס לתוקף לפני למעלה מ-4 חודשים. התוצאות בהמשך השרשור.

הסבר קצר על השיטה: הנתונים מבוססים על לוח הזמנים שפורסם באתר הרכבת ליום שלישי האחרון, ה-28/10 ולא על נתוני זמן אמת כלשהם. בסך הכל "נדגמו" 74 קטעי נסיעה שונים - אך ורק קטעים שאינם כוללים עצירות. המהירות בכל קטע נמדדה בנפרד לכיווני הנסיעה השונים (צפון-דרום, דרום-צפון) ע"י חילוק אורך הקטע בזמן הנסיעה בו (ממוצע לאורך היום) כפי שהופיע בלוח הזמנים באתר הרכבת לאותו יום.

נמצא שהקשר בין אורך הקטע למהירות מוסבר בצורה טובה באמצעות פונקציה לוגריתמית בעזרת נוסחת הרגרסיה הבאה:
s = a + b*log(d)
כאשר s המהירות, d הוא אורך הקטע, ו-a ו-b נקבעים על-סמך הנקודות בגרף.

"מדד המהירות" עצמו הוא ההפרש שבין המהירות בפועל בקטע (ובכיוון הנסיעה) לבין המהירות החזויה עפ"י הנוסחה. מדד חיובי אומר שהמהירות בקטע "גבוהה מדי" ומדד שלילי אומר מהירות "נמוכה מדי" (הכול יחסי). אנחנו כמובן מתעניינים בנקודות עם המדד השלילי ביותר...
ואני בדיוק חשבתי ללכת לישון...
 

amit1270

New member
רשימת הקטעים

"מדד המהירות" - גרסת אוקטובר 2014
תקציר הפרק הקודם:
לפני כ-9 חודשים הצגתי כאן לראשונה את "מדד המהירות" של רכבת ישראל - ניסיון למצוא קשר בין אורך קטע המסילה למהירות הנסיעה בו, וחשוב לא פחות - לאפיין בדרך זו את הקטעים הבעייתיים שבהם הרכבות נוסעות לאט מדי ביחס למצופה עפ"י אורך הקטע.

השבוע, בעקבות הודעה שפרסם כאן הספקן החיפאי ובאיחור קל (ביחוד מבחינת חברנו הספקן), החלטתי לחזור על הניסוי עבור הלו"ז הנוכחי ("לו"ז המהפכה") שנכנס לתוקף לפני למעלה מ-4 חודשים. התוצאות בהמשך השרשור.

הסבר קצר על השיטה: הנתונים מבוססים על לוח הזמנים שפורסם באתר הרכבת ליום שלישי האחרון, ה-28/10 ולא על נתוני זמן אמת כלשהם. בסך הכל "נדגמו" 74 קטעי נסיעה שונים - אך ורק קטעים שאינם כוללים עצירות. המהירות בכל קטע נמדדה בנפרד לכיווני הנסיעה השונים (צפון-דרום, דרום-צפון) ע"י חילוק אורך הקטע בזמן הנסיעה בו (ממוצע לאורך היום) כפי שהופיע בלוח הזמנים באתר הרכבת לאותו יום.

נמצא שהקשר בין אורך הקטע למהירות מוסבר בצורה טובה באמצעות פונקציה לוגריתמית בעזרת נוסחת הרגרסיה הבאה:
s = a + b*log(d)
כאשר s המהירות, d הוא אורך הקטע, ו-a ו-b נקבעים על-סמך הנקודות בגרף.

"מדד המהירות" עצמו הוא ההפרש שבין המהירות בפועל בקטע (ובכיוון הנסיעה) לבין המהירות החזויה עפ"י הנוסחה. מדד חיובי אומר שהמהירות בקטע "גבוהה מדי" ומדד שלילי אומר מהירות "נמוכה מדי" (הכול יחסי). אנחנו כמובן מתעניינים בנקודות עם המדד השלילי ביותר...
רשימת הקטעים
בקובץ המצורף.
 

amit1270

New member
הגרפים

"מדד המהירות" - גרסת אוקטובר 2014
תקציר הפרק הקודם:
לפני כ-9 חודשים הצגתי כאן לראשונה את "מדד המהירות" של רכבת ישראל - ניסיון למצוא קשר בין אורך קטע המסילה למהירות הנסיעה בו, וחשוב לא פחות - לאפיין בדרך זו את הקטעים הבעייתיים שבהם הרכבות נוסעות לאט מדי ביחס למצופה עפ"י אורך הקטע.

השבוע, בעקבות הודעה שפרסם כאן הספקן החיפאי ובאיחור קל (ביחוד מבחינת חברנו הספקן), החלטתי לחזור על הניסוי עבור הלו"ז הנוכחי ("לו"ז המהפכה") שנכנס לתוקף לפני למעלה מ-4 חודשים. התוצאות בהמשך השרשור.

הסבר קצר על השיטה: הנתונים מבוססים על לוח הזמנים שפורסם באתר הרכבת ליום שלישי האחרון, ה-28/10 ולא על נתוני זמן אמת כלשהם. בסך הכל "נדגמו" 74 קטעי נסיעה שונים - אך ורק קטעים שאינם כוללים עצירות. המהירות בכל קטע נמדדה בנפרד לכיווני הנסיעה השונים (צפון-דרום, דרום-צפון) ע"י חילוק אורך הקטע בזמן הנסיעה בו (ממוצע לאורך היום) כפי שהופיע בלוח הזמנים באתר הרכבת לאותו יום.

נמצא שהקשר בין אורך הקטע למהירות מוסבר בצורה טובה באמצעות פונקציה לוגריתמית בעזרת נוסחת הרגרסיה הבאה:
s = a + b*log(d)
כאשר s המהירות, d הוא אורך הקטע, ו-a ו-b נקבעים על-סמך הנקודות בגרף.

"מדד המהירות" עצמו הוא ההפרש שבין המהירות בפועל בקטע (ובכיוון הנסיעה) לבין המהירות החזויה עפ"י הנוסחה. מדד חיובי אומר שהמהירות בקטע "גבוהה מדי" ומדד שלילי אומר מהירות "נמוכה מדי" (הכול יחסי). אנחנו כמובן מתעניינים בנקודות עם המדד השלילי ביותר...
הגרפים
נוסחת הרגרסיה:
צפון-דרום: s = 18 + 49*log(d)
דרום-צפון: s = 17 + 51*log(d)

 

amit1270

New member
מדד המהירות

"מדד המהירות" - גרסת אוקטובר 2014
תקציר הפרק הקודם:
לפני כ-9 חודשים הצגתי כאן לראשונה את "מדד המהירות" של רכבת ישראל - ניסיון למצוא קשר בין אורך קטע המסילה למהירות הנסיעה בו, וחשוב לא פחות - לאפיין בדרך זו את הקטעים הבעייתיים שבהם הרכבות נוסעות לאט מדי ביחס למצופה עפ"י אורך הקטע.

השבוע, בעקבות הודעה שפרסם כאן הספקן החיפאי ובאיחור קל (ביחוד מבחינת חברנו הספקן), החלטתי לחזור על הניסוי עבור הלו"ז הנוכחי ("לו"ז המהפכה") שנכנס לתוקף לפני למעלה מ-4 חודשים. התוצאות בהמשך השרשור.

הסבר קצר על השיטה: הנתונים מבוססים על לוח הזמנים שפורסם באתר הרכבת ליום שלישי האחרון, ה-28/10 ולא על נתוני זמן אמת כלשהם. בסך הכל "נדגמו" 74 קטעי נסיעה שונים - אך ורק קטעים שאינם כוללים עצירות. המהירות בכל קטע נמדדה בנפרד לכיווני הנסיעה השונים (צפון-דרום, דרום-צפון) ע"י חילוק אורך הקטע בזמן הנסיעה בו (ממוצע לאורך היום) כפי שהופיע בלוח הזמנים באתר הרכבת לאותו יום.

נמצא שהקשר בין אורך הקטע למהירות מוסבר בצורה טובה באמצעות פונקציה לוגריתמית בעזרת נוסחת הרגרסיה הבאה:
s = a + b*log(d)
כאשר s המהירות, d הוא אורך הקטע, ו-a ו-b נקבעים על-סמך הנקודות בגרף.

"מדד המהירות" עצמו הוא ההפרש שבין המהירות בפועל בקטע (ובכיוון הנסיעה) לבין המהירות החזויה עפ"י הנוסחה. מדד חיובי אומר שהמהירות בקטע "גבוהה מדי" ומדד שלילי אומר מהירות "נמוכה מדי" (הכול יחסי). אנחנו כמובן מתעניינים בנקודות עם המדד השלילי ביותר...
מדד המהירות
בגרפים המצורפים. המספרים בסוגריים = מספר נסיעות יומיות.
אותנו מעניינות השורות התחתונות, ומלבד הקו המשודרג (כמה זמן עוד נמשיך לקרוא לו כך?) בית שמש-ירושלים "מככבים" גם קו נתב"ג-מודיעין וקו רחובות-יבנה מזרח.

 

amit1270

New member
השוואה ללו"ז הקודם

"מדד המהירות" - גרסת אוקטובר 2014
תקציר הפרק הקודם:
לפני כ-9 חודשים הצגתי כאן לראשונה את "מדד המהירות" של רכבת ישראל - ניסיון למצוא קשר בין אורך קטע המסילה למהירות הנסיעה בו, וחשוב לא פחות - לאפיין בדרך זו את הקטעים הבעייתיים שבהם הרכבות נוסעות לאט מדי ביחס למצופה עפ"י אורך הקטע.

השבוע, בעקבות הודעה שפרסם כאן הספקן החיפאי ובאיחור קל (ביחוד מבחינת חברנו הספקן), החלטתי לחזור על הניסוי עבור הלו"ז הנוכחי ("לו"ז המהפכה") שנכנס לתוקף לפני למעלה מ-4 חודשים. התוצאות בהמשך השרשור.

הסבר קצר על השיטה: הנתונים מבוססים על לוח הזמנים שפורסם באתר הרכבת ליום שלישי האחרון, ה-28/10 ולא על נתוני זמן אמת כלשהם. בסך הכל "נדגמו" 74 קטעי נסיעה שונים - אך ורק קטעים שאינם כוללים עצירות. המהירות בכל קטע נמדדה בנפרד לכיווני הנסיעה השונים (צפון-דרום, דרום-צפון) ע"י חילוק אורך הקטע בזמן הנסיעה בו (ממוצע לאורך היום) כפי שהופיע בלוח הזמנים באתר הרכבת לאותו יום.

נמצא שהקשר בין אורך הקטע למהירות מוסבר בצורה טובה באמצעות פונקציה לוגריתמית בעזרת נוסחת הרגרסיה הבאה:
s = a + b*log(d)
כאשר s המהירות, d הוא אורך הקטע, ו-a ו-b נקבעים על-סמך הנקודות בגרף.

"מדד המהירות" עצמו הוא ההפרש שבין המהירות בפועל בקטע (ובכיוון הנסיעה) לבין המהירות החזויה עפ"י הנוסחה. מדד חיובי אומר שהמהירות בקטע "גבוהה מדי" ומדד שלילי אומר מהירות "נמוכה מדי" (הכול יחסי). אנחנו כמובן מתעניינים בנקודות עם המדד השלילי ביותר...
השוואה ללו"ז הקודם
בלי להיכנס לפרטים (שינויים בקטעים ספציפיים) אתייחס למדדים גלובליים:

צפון-דרום: הקבוע בנוסחה ירד מ-21.5 ל-18, השיפוע עלה מ-45 ל-49. עבור קטע באורך "ממוצע" של 10 ק"מ (ממוצע אריתמטי - 13.1 ק"מ, ממוצע גאומטרי = 7.7 ק"מ) המהירות מהנוסחה עלתה קלות מ-66.5 ל-67 קמ"ש.

דרום-צפון: הקבוע ירד מ-19.3 ל-16.8, השיפוע עלה מ-47 ל-51. עבור קטע באורך 10 ק"מ, המהירות עולה מ-66.3 ל-67.8 קמ"ש.

ניתוחים נוספים אני משאיר למקצועני הפורום.


לילה טוב מירושלים
 

easylivin

New member
נו, אז יש שיפור


השוואה ללו"ז הקודם
בלי להיכנס לפרטים (שינויים בקטעים ספציפיים) אתייחס למדדים גלובליים:

צפון-דרום: הקבוע בנוסחה ירד מ-21.5 ל-18, השיפוע עלה מ-45 ל-49. עבור קטע באורך "ממוצע" של 10 ק"מ (ממוצע אריתמטי - 13.1 ק"מ, ממוצע גאומטרי = 7.7 ק"מ) המהירות מהנוסחה עלתה קלות מ-66.5 ל-67 קמ"ש.

דרום-צפון: הקבוע ירד מ-19.3 ל-16.8, השיפוע עלה מ-47 ל-51. עבור קטע באורך 10 ק"מ, המהירות עולה מ-66.3 ל-67.8 קמ"ש.

ניתוחים נוספים אני משאיר למקצועני הפורום.


לילה טוב מירושלים
נו, אז יש שיפור

וברצינות, ההבדלים בין הקווים השונים נשארו הזויים (בולט במיוחד בקווים שעברו שדרוג ומהירות הנסיעה בהם נשארה איטית, בהשוואה למסילת החוף הוותיקה). לפחות קטע אשקלון-שדרות משאיר מקום לתקווה לעתיד. והקו למודיעין - הס מלהזכיר...
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה