מבוא לתארים מיותרים (אפרופו הדיון שנערך כאן לפני שבוע)

למעלה