מאורסים יום ג`- חתונות יום ג`-

מאורסים יתד יום ג י תמוז

זאב הרציג תפרח בב-מרים נירנברג סמינר וולף בב. . . . . . בנימין צייכנר איתרי מיר .קרית חיים - זהבית ויסברגר סמינר אופקים פ``ת. .מזל``ט בקרוב אצל כולם.
 
למעלה