לשכת עורכי הדין

מצב
הנושא נעול.
לשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין
לשכת עורכי הדין פועלת בניגוד ענינים. מצד אחד היא ארגון זכויות עובדים ומצד שני היא בוחרת שופטים. יש אפשרות לשחד את כל עורכי הדין באופן קיבוצי, על ידי חברותם כולם בארגון אחד. זה מצב שנוח ל- מ ש ח ד. היותו של לשכת עורכי הדין גם גוף שבוחר את הממונה (השופטים), הופך את לשכת עורכי הדין לסכנה לדמוקרטיה. מי שעומד בראש לשכת עורכי הדין עומד בניגוד ענינים בהיותו מייצג בנוסף לכך גם את לקוחותיו הפרטיים. אני נוכחתי בכך באופן אישי עם ד"ר כהן. אני חושבת שיש לו "פרוטקציה" לגבי הלקוחות האישיים שלו , ואני חושבת שהוא חייב להתנתק ממשרדו לכל תקופת מילוי משרתו. המצב שקיים היום הוא צחוק מהעבודה.
 
מייצג חברות תרופות ומסכן ציבור

לשכת עורכי הדין
לשכת עורכי הדין פועלת בניגוד ענינים. מצד אחד היא ארגון זכויות עובדים ומצד שני היא בוחרת שופטים. יש אפשרות לשחד את כל עורכי הדין באופן קיבוצי, על ידי חברותם כולם בארגון אחד. זה מצב שנוח ל- מ ש ח ד. היותו של לשכת עורכי הדין גם גוף שבוחר את הממונה (השופטים), הופך את לשכת עורכי הדין לסכנה לדמוקרטיה. מי שעומד בראש לשכת עורכי הדין עומד בניגוד ענינים בהיותו מייצג בנוסף לכך גם את לקוחותיו הפרטיים. אני נוכחתי בכך באופן אישי עם ד"ר כהן. אני חושבת שיש לו "פרוטקציה" לגבי הלקוחות האישיים שלו , ואני חושבת שהוא חייב להתנתק ממשרדו לכל תקופת מילוי משרתו. המצב שקיים היום הוא צחוק מהעבודה.
מייצג חברות תרופות ומסכן ציבור
כיוון שמדובר בחברות תרופות, והחברות הנ"ל פועלות מול מיליוני אנשים ולא נגדי אישית, אני מודיעה בעצב, שילדי ישראל נמצאים מופסדים ממצב ניגוד ענינים זה. האם ניגוד הענינים הזה נעלם מעיני כולם?
 
"טבע" בבית המשפט העליון.....

מייצג חברות תרופות ומסכן ציבור
כיוון שמדובר בחברות תרופות, והחברות הנ"ל פועלות מול מיליוני אנשים ולא נגדי אישית, אני מודיעה בעצב, שילדי ישראל נמצאים מופסדים ממצב ניגוד ענינים זה. האם ניגוד הענינים הזה נעלם מעיני כולם?
"טבע" בבית המשפט העליון.....
תמהתני עם העובדה ש"קרן ירושלים" מקבלת תרומות סודיות, לא עלולה לעמוד בניגוד לסיסמא............צדק צריך גם להיראות. תודה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה