לראשונה - עוזר הרמטכל - אשה

טל קר

New member
לראשונה - עוזר הרמטכל - אשה

אלוף משנה מיכל שושני יצחקי תמלא את התפקיד הבכיר לצידו של הרמטכל הבא , משה יעלון. " אלוף משנה מיכל שושני-יצחקי כבר עשתה בעבר כמה תפקידים לצידו של אלוף יעלון. בשנתיים האחרונות היא משמשת כראש מחלקת הבקרה והמעקב במטכ"ל ואחראית על עריכת הביקורותביחידות ובבסיסים."
 
למעלה