לקראת מכירת מגרש - שעורי בית ברשת

פורתא

New member
לקראת מכירת מגרש - שעורי בית ברשת

אני רוצה למכור מגרש שנמצא בבעלותי. מהם הצעדים הראשוניים שעלי לעשות? איך מבררים כמה שווים נכסים דומים באזור - אם אין לי מכרים וחברים שכבר מכרו שם מגרשים? לקראת התקשרות עם מתווך - כיצד נקבע שווי המגרש? מה השאלות החיוניות ששיש לשאול את המתווך?
 
צעדים במכירת מגרש

ראשית, פנה לועדה המקומית לתכנון ובניה ובקש ממנה לקבל בכתב על אפשרויות ניצול המגרש. (יתכן שתידרש לשלם סכום עבור זה). שנית, פנה למתווכים באזור ובקש מהם למצוא לך מגרש בסביבה שנתוניו דומים לשלך. ראה מה תתבקש לשלם ומשם קבל החלטותיך. אגב, תוכל לחסוך את כל הנ"ל, אם תפנה לשמאי מקרקעין ותבקש ממנו שומה למגרש.
 

פורתא

New member
תודה - ועוד שאלות

משיחה לא מחייבת עם מתווך הבנתי שבסופו של דבר מה שקובע זה 'מצב השוק' ולאו דווקא הערכתו של שמאי המקרקעין. נראה לי ש'מצב השוק' הוא דבר די אמורפי ... בנוגע לועדה המקומית - בזמנו היו לנו תכניות מאושרות לבניית מבנה על המגרש, אך לא מימשנו אותן מעולם. האם קיומן של כאלה תכניות משפיע על ערכו של המגרש? האם מגרש עם מבנה 'שוה' יותר מאשר מגרש לבנייה ?
 
מגרש עם מבנה "שוה יותר" ממגרש בלי

רק מסיבה אחת. מכירתו של הבית הבנוי על המגרש (אם ניתן לבנות עליו בית אחד בלבד), עשויה להיות פטורה ממס. אם ניתן לבנות יותר מיחידה אחת, התשובה יותר מורכבת. ברור כי מצב השוק משפיע. כלומר, אם המגרש באזור מבוקש, התמורה שתתקבל תהיה גבוהה יותר.
 
'מצב השוק'

ודאי שמה שקובע הוא 'מצב השוק' והערכתו של שמאי המקרקעין אמורה לתת לך חוות דעת אוביקטיבית על שווי המגרש בהתאם לפוטנציאל שלו ול'מצב השוק'
 
למעלה