לקוראי בקהילה

הוא כתב שם בטוטו"ד

בנושא התקפת העיתונים הדתיים ברבנים החרדים אלה שרק לפני חודש שיחרו אלו לפתחם
 
הוא כתב שם בטוטו"ד

בנושא התקפת העיתונים הדתיים ברבנים החרדים אלה שרק לפני חודש שיחרו אלו לפתחם
 

tom19

New member
לא קראתי, אבל

הרב שלמה אבינר כותב : אל תזרוק אבן על החרדים, ובמיוחד על גדולי הדור, בגלל שאינם תומכים בהתנתקות. מי אתה ומה אתה שתדבר על תלמידי חכמים?! חילוקי דעת מותרים, גם חריפים. בוודאי מותר ומצוה להציג את הטיעונים של רבותינו נגד ההתנתקות הארורה. אבל אין זה מותר להביע ביקורת אישית, נגד אנשים וקל וחומר נגד גדולי עולם. גם אין זה מועיל אלא אדרבא מקלקל. מה שמועיל זו התקרבות והתחברות כלומר להפגש ולספר עובדות, מתוך אהבה ואחווה הכל מסתדר.
 
למעלה