לפי IGES המעודכן:

לפי IGES המעודכן:

אמנם ללא גשם, אך קר מהרגיל לעונה עד טווח התחזית!! אפריל, ניתן כבר לסכם, היה קריר מהרגיל וגשום!!
 
למעלה