לפי מה קובעים כמה שתלים לשים?

מצב
הנושא נעול.
כמה שתלים?

לפי מה קובעים כמה שתלים לשים?
כמה שתלים?
ראשית חשוב לעת שלפני החלטה על תוכנית טיפול לשתלים חייב הרופא לעשות את התוכנית לאחר שבדק CT של המקום הנבחר להשתלה.
ה CT יראה לנו מהו רוחבה של העצם ומהו האורך המקסימלי של שתל שניתן להשתמש בו מבלי לפגוע בעצבים או בחללים אחרים הנמאים בגוף.
אם יש מספיק עצם ניתן לפעמים להסתפק בכך שלא כל שן תוחלף בשתל.
אם איכות העצם ירודה ואין אפשרות להתקין שתלים באורך מספק אז יש צורך להחליף כל שן בשתל
 


כמה שתלים?
ראשית חשוב לעת שלפני החלטה על תוכנית טיפול לשתלים חייב הרופא לעשות את התוכנית לאחר שבדק CT של המקום הנבחר להשתלה.
ה CT יראה לנו מהו רוחבה של העצם ומהו האורך המקסימלי של שתל שניתן להשתמש בו מבלי לפגוע בעצבים או בחללים אחרים הנמאים בגוף.
אם יש מספיק עצם ניתן לפעמים להסתפק בכך שלא כל שן תוחלף בשתל.
אם איכות העצם ירודה ואין אפשרות להתקין שתלים באורך מספק אז יש צורך להחליף כל שן בשתל
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה