לנצח נאכל חרב

לנצח נאכל חרב

אל תאשימו את היוצאים תפסו את המרצחים ושולחיהם. נר התמיד לא יכבה בפיגוע נתעב זה אלא יהפוך ללפיד בוער שיאיר את שאר העמים בלחימה בכוחות הרשע. לזכרם של בני האנוש יהודים מצרים ומוסלמים.
 
למעלה