לנוסעים באוטובוסים...

מצב
הנושא נעול.
לנוסעים באוטובוסים...

לנוסעים באוטובוסים...
כתבה מעיתון "ברכב" משנת 1958 על אוטובוסי ה"דיימלר" לתיירות שהוכנסו לשירות בשנת העשור למדינה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה