למקווים - סגולות בטוחות

s h i r e l

New member
למקווים - סגולות בטוחות../images/Emo127.gif

בס"ד נא לשמור על קדושת הדף סגולות עצומות ספר תהילים דוד המלך ע"ה נשמת כל ישראל, חיבר את ספר התהילים שכולו יראת שמיים. מי שחשקה נפשו לדבוק בו יתברך ובשבחיו אז ידבק עצמו בספר תהילים. מזמורי תהילים שוברים כל מחיצות ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה ומשתטחים לפני אדון העולמים ופעולתם בחסד ורחמים. אשרי האיש אשר ירגיל עצמו לקרוא תהילים ובזה יזכה להפוך ביתו למקור הסגולות והישועות. סגולות ספר התהילים ומזמוריו: * הקורא תהילים בכל יום מאריכין לו ימיו ושנותיו וזוכה להיות תחת כסא הכבוד. * האומר שלוש פעמים תהילים ביום אחד, חשוב כתענית משבת לשבת. * הקורא את כל ספר תהילים בעמידה בליל שבת סגולה שכל בקשה אחת שיבקש – תקוים. * כל האומר מזמורי תהילים לפני התפילה, כאילו מתפלל וכעוסק בתורה כי סוד התהילים הוא רב . להצלחה – באמירת מזמור "שיר המעלות אשא עיני אל ההרים" (תהילים קכ"א) הנאמר לאחר העמידה של ערבית, טמונה סגולה גדולה להצלחה. לכן ישתדל כל אחד לכוון באמירת המזמור כפי יכולתו. להצלחה – לקרוא מזמורים: נ"ז, קכ"ב בתהילים. להצלחה – לומר בכל יום עשרה מזמורי תהילים אלה: כ"ה, מ"ט, פ', פ"ח, צ', צ"ו, צ"ח, ק"ו, קל"ז, ק"מ. ועל ידי זה יצליח בע"ה. קבלה מצדיקים – לומר את כל ספר התהילים בלי שום הפסק ואחרי שסיים יתחיל "אשרי האיש" (מזמור א' בתהילים) ויסיים בפסוק "וכל אשר יעשה יצליח"-סגולה עצומה על כל צרה שלא תבוא. לרפואה – שיאמר החולה בעצמו מזמור מ"א בתהילים שלוש פעמים בכל יום. לרפואה – מנהג קבוע לומר בכל יום פעמיים ספר שני בתהילים, להמשיך לומר בקביעות גם ב"ה לאחר שיתרפא. לרפואה – שיתקבצו עשרה אנשים וילמדו כל פסוקי התהילים המתחילים בכל אות מאותיות שמו של החולה ויועיל בע"ה. לרפואה – ילמדו מזמור "יענך ה' ביום צרה" (מזמור כ') 12 פעם ויאמרו לאחר מכן תפילה לרפואתו. פרנסה – לומר בכל יום לפני הסעודה מזמור כ"ג בתהילים "מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר" יש בו ז"ן תיבות. להצליח בדירה חדשה – לומר מזמור ס"א בתהילים. בברית מילה – לומר שמונה פעמים פרק ו' בזמן המילה. תינוק הבוכה תמיד בלי מחלה – סגולה שהאם תיקח שמן זית תשפכנו לכוס ותאמר עליו 3 ימים רצופים בזמן שקיעה מזמור ח' בתהילים. לאחר 3 ימים תמרח את השמן על פניו, ידיו ורגליו של התינוק וישקוט מבכיו. מקשה ללדת – להתפלל עליה מזמור כ"ב בתהילים בכוונה גדולה שבע פעמים ולהתפלל עליה מזמור כ' תשע פעמים. מקשה ללדת – תאמר היולדת הרבה פעמים "מזמור לתודה" (מזמור ק' בתהילים). שלום בית – לקרוא בכל יום (האיש והאישה) מזמור ק"יט בתהילים את כל האותיות "שלום בית". לזיכרון – לומר בכל יום שבע פעמים את הפסוק מתהילים "נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי". לעילוי נשמת חיים בן רחל ז"ל טובה בת רחל ז"ל * מצווה לצלם/להעתיק/לשכפל דף זה לזיכוי הרבים.
 
למעלה