למען חזק נפש דוויה

למען חזק נפש דוויה


זה זמן רב, איני כותב כסדר בפורום וטעמי עמי.
אחת הסיבות, אין על מה. להוציא תגובה למספר
כותבים, בעיקר בסגול.

בכנס קיבלנו דרך כללית ולו"ז. קיבלנו מצב כספי,
בינתיים נכנסה הלוואה קטנה.

הוחלט בדירקטוריון על הכנסת משקיע אסטרטגי!!!

אבל עולם כמנהגו נוהג. משמיץ כהרגלו... מהמוסד
בפרדסיה עד דמו13, לאורך כל הדרך.

אעיר רק לדמו13, מכיוון שהוא הנחשב בן כולם. ר'
דוד הנכבד. התחלת להעלות כסדר נושא של ההלכה
ושותף הכללי. איני נכנס לפרטים כדי לסתור אותך. זאת
מכיוון, כי לא הייתי חוסך ממך את שבט לשוני. כידוע לך,
הראב"ד שהיה מנהיג הדור בזמנו של הרמב"ם. בהשגותיו
לרמב"ם, פתח את חרצובות לשונו נגד הרמב"ם, זאת במילים
קשות ולא דיפלומטיות... לכן איני נכנס להעיר לך על כל
הטעויות ההלכתיות שהנך מעלה. כמו כן הטעויות המוסריות
שהנך מעלה.

שבוע טוב לכולם
ראובן האשקלוני
 
למעלה