למה יש צום

להחליש את הבשר, לחזק את הרוח.

כשמשיחי צם, הוא עושה זאת בדרך כלל כשהוא דורש את פני אלוהים, או כשהוא מבקש מהאדון תשובה לגבי נושא כלשהו, או שצצה לה בעיה כלשהי בחייו, או קושי, והוא מבקש מהרוח התגלות על סיבות לדברים שהוא עובר בחייו. יש פעמים שצמים לפי אירוע כלשהו, או כהפגעה עבור מישהו. או בכדי לשחרר באמונה רוח רעה. הסיבה לצומות, היא שכשהמאמין צם, הוא מחליש את הבשר שלו, הוא מתפלל יותר, יש לו מטרה ברורה, והרוח שבו מתחזקת, ולכן הוא יכול לשמוע ביותר בהירות את האדון, ולקבל מענה לתפילותיו. כמו כן הדבר מחזק ובונה את האמונה, ומהווה מאין קרבן שהוא מקריב לפני האדון(לא בכדי לכפר על משהו או להצדיק את עצמו חלילה, ישוע עשה את זה בשלמותו), כאות לנכונות והבעת רצינות בהליכה עם האדון. הצום עוזר בשבירת הבשר, ולשחרור הרוח. אני בטוח שישנם סיבות ותובנות נוספות שלא הזכרתי כאן.
 
למעלה