למה ינון לא קיבלת את הפוסטר והניקוד שזכה בהם?

למעלה