לכל יפה הנפש הישמרו בבני עניים כי מהם תצא

mini25

New member
לכל יפה הנפש הישמרו בבני עניים כי מהם תצא

תורה ככה כאשר אתם צוחקים על עינב ויוסי זיכרו אימרה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה
 
למעלה